SIA “JJ koks”
Reģistrācijas numurs: 41203061916
PVN numurs: LV41203061916
“Seņķi”, Puiškalnciems, Dundagas novads, Dundagas pagasts, LV 3270

Tālrunis: +371 26633773
e-pasts: info@jjkoks.lv

AS “SEB banka”
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
LV73UNLA0055000426749